Lạc Trôi POPS Lồng Tiếng - Status: 66 / ?? Lồng Tiếng

THÔNG BÁO: Nếu Phim Không Xem được VUI LÒNG QUAY LẠI SAU ÍT PHÚT NỮA, VÌ CÓ THỂ
SERVER ĐANG BẬN HOẶC BẢO TRÌ
 Nếu Thử Lại Nhiều Lần Vẫn Không Xem Được
Vui Lòng➤Báo lỗi tại đây!
Các Bạn Xem Phim Đừng ngần ngại cờ lick quảng cáo Ủng Hộ NHA!!😆
ĐỪNG QUÊN: Like + follow page: FACEBOOK ở góc phía bên phải , để nhận tin mới nhất
từ
SIÊU TẦM PHIM nha ^^😊
➤Danh Sách Tập:


 • [Mùa 1] Season 1
 • [S1] Lạc Trôi Tập 1 - Quà Mừng Thọ - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S1] Lạc Trôi Tập 2 - Chờ Thời Cơ - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S1] Lạc Trôi Tập 3 - Trần Anh, Ta Đến Trễ! - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S1] Lạc Trôi Tập 4 - Bão Tố Sắp Đến - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S1] Lạc Trôi Tập 5 - Phế Thái Tử - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S1] Lạc Trôi Tập 6 - Đảo Chính - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S1] Lạc Trôi Tập 7 - 10 Năm Ẩn Nhẫn - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S1] Lạc Trôi Tập 8 - Tân Đế - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S1] Lạc Trôi Tập 9 - Đăng Cơ - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S1] Lạc Trôi Tập 10 - Thế Giới Mới - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi/li>
 • [S1] Lạc Trôi Tập 11 - Trần Tùng - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S1] Lạc Trôi Tập 12 - Cầm Đồ - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S1] Lạc Trôi Tập 13 - Cải Trang - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S1] Lạc Trôi Tập 14 - Náo Loạn ở Ngã 6 - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S1] Lạc Trôi Tập 15 - Đại Nam - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S1] Lạc Trôi Tập 16 - Gặp Lại Nhi Lan - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S1] Lạc Trôi Tập 17 - Về Nhà - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S1] Lạc Trôi Tập 18 - Đừng Hòng Chia Cắt Chúng Tôi - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S1] Lạc Trôi Tập 19 - Chung Cư Của Người Nổi Tiếng - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S1] Lạc Trôi Tập 20 - Chủ Nhân Sợ Chó - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi

 • [Mùa 2] Season 2
 • [S2] Lạc Trôi Tập 21 - 3 Người Bị Tâm Thần - Trọn Bộ Moving toon Lạc Trôi
 • [S2] Lạc Trôi Tập 22 - Một Đêm Khó Ngủ - Trọn Bộ Moving toon Lạc Trôi
 • [S2] Lạc Trôi Tập 23 - Lớp Bổ Túc Của My Lan - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S2] Lạc Trôi Tập 24 - Mr.D Đến Rồi - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S2] Lạc Trôi Tập 25 - Chị Điên Hay Họ Điên - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S2] Lạc Trôi Tập 26 - Vi Phạm Hợp Đồng - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S2] Lạc Trôi Tập 27 - Tôi Là Quản Lý Của Cậu - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S2] Lạc Trôi Tập 28 - Paparazzi - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S2] Lạc Trôi Tập 29 - Lết Xi Ty - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S2] Lạc Trôi Tập 30 - Tùng Fake Tùng Real - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S2] Lạc Trôi Tập 31 - Tôi Đồng Ý - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S2] Lạc Trôi Tập 32 - Ký Hợp Đồng - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S2] Lạc Trôi Tập 33 - Make Over - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S2] Lạc Trôi Tập 34 - Ma Âm - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S2] Lạc Trôi Tập 35 - Cơn Ác Mộng - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S2] Lạc Trôi Tập 36 - Photoshoot - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S2] Lạc Trôi Tập 37 - Lê Huy - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S2] Lạc Trôi Tập 38 - 2 Chú Gấu - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S2] Lạc Trôi Tập 39 - Tai Nạn Bất Ngờ - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S2] Lạc Trôi Tập 40 - Sao Chuyện Đó Có Thể Xảy Ra Được - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi

 • [Mùa 3] Season 3
 • [S3] Lạc Trôi Tập 41 - Trao Đổi Thông Tin - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S3] Lạc Trôi Tập 42 - Ngầm Thừa Nhận - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S3] Lạc Trôi Tập 43 - Thân Phận Thật - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S3] Lạc Trôi Tập 44 - Lý Do Biến Mất - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S3] Lạc Trôi Tập 45 - Kỹ Năng Diễn Xuất - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S3] Lạc Trôi Tập 46 - Người Phụ Nữ Khôn Ngoan - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S3] Lạc Trôi Tập 47 - Tư Cách Thừa Kế - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S3] Lạc Trôi Tập 48 - Công Cụ Để Thừa Kế - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S3] Lạc Trôi Tập 49 - Con Đồng Ý - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S3] Lạc Trôi Tập 50 - Tùng Đang Ở Đâu - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S3] Lạc Trôi Tập 51 - Ân Nhân - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S3] Lạc Trôi Tập 52 - Truyền Hình Thực tế - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S3] Lạc Trôi Tập 53 - Học Chữ - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S3] Lạc Trôi Tập 54 - Nhà Mới - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S3] Lạc Trôi Tập 55 - Cải Cách Thời Trang - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S3] Lạc Trôi Tập 56 - Quá Khứ Của Văn Lâm - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S3] Lạc Trôi Tập 57 - Đột Quỵ - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S3] Lạc Trôi Tập 58 - Anh Cả - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S3] Lạc Trôi Tập 59 - Mỹ Hạnh - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S3] Lạc Trôi Tập 60 - Phép Thử - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi

 • [Mùa 4] Season 4
 • [S4] Lạc Trôi Tập 61 - Lý Do Thật Sự - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S4] Lạc Trôi Tập 62 - Dạy Nhạc - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S4] Lạc Trôi Tập 63 - Trúng Độc - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S4] Lạc Trôi Tập 64 - Long Khí - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S4] Lạc Trôi Tập 65 - Màn Ra Mắt - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi
 • [S4] Lạc Trôi Tập 66 - Vén Màn Sự Thật - Trọn Bộ Movingtoon Lạc Trôi

 • Thông Tin Phim:

  Tên Phim : Lạc Trôi
  Phát Sóng Trên : Pops.vn
  Số Tập Phát Sóng : ?? / ??
  Biên Tập Kỷ Thuật Và Lồng Tiếng : ACE Media

  Nội Dung Phim:
  Lạc Trôi là một trong những dự án âm nhạc ấn tượng nhất trong sự nghiệp của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP. Bên cạnh âm nhạc đỉnh cao thì câu chuyện về chàng vương tử si tình được khắc họa qua từng lời hát cũng để lại nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng người hâm mộ. Liệu bạn có từng tò mò chuyện gì đã xảy ra với chàng trai ấy và chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo?

  Phim Đề Cử❤️❤️❤️