Hoạt Hình: Tam Quốc Chí HTV3 Lồng Tiếng - Status: 52 / 52 Lồng Tiếng

THÔNG BÁO: Nếu Phim Không Xem được VUI LÒNG QUAY LẠI SAU ÍT PHÚT NỮA, VÌ CÓ THỂ
SERVER ĐANG BẬN HOẶC BẢO TRÌ
 Nếu Thử Lại Nhiều Lần Vẫn Không Xem Được
Vui Lòng➤Báo lỗi tại đây!
Các Bạn Xem Phim Đừng ngần ngại cờ lick quảng cáo Ủng Hộ NHA!!😆
ĐỪNG QUÊN: Like + follow page: FACEBOOK ở góc phía bên phải , để nhận tin mới nhất
từ
SIÊU TẦM PHIM nha ^^😊
➤Danh Sách Tập:


 • Tập 1: Kết nghĩa đào viên
 • Tập 2: Đổng Trác tiến kinh
 • Tập 3: Tam anh đánh Lữ Bố
 • Tập 4: Liên hoàn kế
 • Tập 5: Phụng Nghi đình
 • Tập 6: Nhượng Từ Châu
 • Tập 7: Rời giá Hứa Đô
 • Tập 8: Nha môn bắn kích
 • Tập 9: Đánh Phàn Thành
 • Tập 10: Lầu Bạch Môn
 • Tập 11: Uống rượu luận anh hùng
 • Tập 12: Ba điều kiện của Vân Trường
 • Tập 13: Một ngựa đi nghìn dặm
 • Tập 14: Hội ngộ Cổ Thành
 • Tập 15: Trận Quan Độ (phần 1)
 • Tập 16: Trận Quan Độ (phần 2)
 • Tập 17: Ba lần tới lều tranh
 • Tập 18: Khổng Minh xuất sơn
 • Tập 19: Một ngựa cứu ấu chúa
 • Tập 20: Cầu Trường Bản
 • Tập 21: Khổng Minh khẩu chiến quần Nho
 • Tập 22: Quần anh Hội
 • Tập 23: Thuyền cỏ mượn tên
 • Tập 24: Khổ nhục kế
 • Tập 25: Mượn gió đông
 • Tập 26: Hỏa thiêu Xích Bích
 • Tập 27: Tranh đoạt Nam Quận
 • Tập 28: Cam Lộ Tự (phần 1)
 • Tập 29: Cam Lộ Tự (phần 2)
 • Tập 30: Ngọa Long viếng tang
 • Tập 31: Mã Siêu khởi binh
 • Tập 32: Trương Tùng dâng bản đồ
 • Tập 33: Lưu Bị nhập Xuyên
 • Tập 34: Vì nghĩa tha Nghiêm Nhan
 • Tập 35: Một đao đến hội
 • Tập 36: Định Quân Sơn
 • Tập 37: Quan Vũ đánh Bàng Đức
 • Tập 38: Chạy ra Mạch Thành
 • Tập 39: Đốt sạch trại liên doanh
 • Tập 40: Bạch Đế thành
 • Tập 41: Bảy lần bắt Mạnh Hoạch (phần 1)
 • Tập 42: Bảy lần bắt Mạnh Hoạch (phần 2)
 • Tập 43: Bảy lần bắt Mạnh Hoạch (phần 3)
 • Tập 44: Xuất sư phạt Bắc
 • Tập 45: Thu phục Khương Duy
 • Tập 46: Không thành kế
 • Tập 47: Đấu trí ở Kỳ Sơn
 • Tập 48: Gia Cát giả làm thần
 • Tập 49: Sáu lần ra Kỳ Sơn
 • Tập 50: Gò Ngũ Trượng
 • Tập 51: Ngụy chủ trao quyền họ Tư Mã
 • Tập 52 (Tập Cuối): Tam quốc về Tấn

 • Thông Tin Phim:

  Tên Phim : Hoạt Hình: Tam Quốc Chí
  Tựa Gốc : The Story of Three Kingdoms (2009)
  Phát Sóng Trên : HTV3 - TVM Corp
  Số Tập Phát Sóng : 52 / 52
  Diễn viên Lồng Tiếng :
  Tất My Ly - (Lưu Bị, Hoàng Cái)
  Tạ Bá Nghị - (Quan Vũ, Mạnh Hoạch)
  Nguyễn Trí Luân - (Trương Phi, Tư Mã Chiêu)
  Trần Vũ - (Tào Tháo, Tư Mã Sư)
  Hồ Tiến Đạt - (Lữ Bố, Gia Cát Lượng, Lăng Thống)
  Hồ Chơn Nhơn - (Đổng Trác, Tôn Quyền, Tư Mã Ý)
  Nguyễn Anh Tuấn - (Lý Túc, Triệu Tử Long, Tào Duệ)
  Đặng Hạnh Phúc - (Vương Doãn, Lỗ Túc)
  Văn Tài - (Viên Thiệu, Trương Liêu, Ngụy Diên)
  Lâm Quốc Tín - (Trần Cung, Chu Du, Mã Siêu)
  Khánh Vân - (Điêu Thuyền, Thiếu Đế)
  Nguyễn Thụy Thùy Tiên - (Tôn Thượng Hương)
  Lê Trường Tân - (Bàng Đức, Khương Duy, Lục Tốn)
  Ngô Minh Triết - (Lý Nho, Bàng Thống, Tào Nhân)
  Thái Minh Vũ - (Vu Cấm, Hứa Chử, Mã Tắc, Ngưu Kim)
  Trịnh Kiêm Tiến - (Tôn Càn, Quan Hưng, Trương Bình)
  Trần Hoàng Sơn - (Hán Hiến Đế, Quách Gia, Lưu Thiện)
  Phan Thị Kim Phước - (Cam phu nhân)
  Lưu Ái Phương - (Mi phu nhân)
  Nguyễn Vũ Minh Chuyên - (Hạ Hầu Thị)
  Võ Huyền Chi - (A Đẩu/Lưu Thiện lúc nhỏ)
  Và Một Số Diễn Viên Lồng Tiếng Khác...
  Biên Tập Kỷ Thuật Và Lồng Tiếng : Trí Việt Media (TVM Corp.)

  Nội Dung Phim:
  Tam quốc chí là một bộ phim hoạt hình 2009 được phối hợp sản xuất giữa Beijing Huihuang Animation Company ở Trung Quốc và Future Planet ở Nhật Bản. Phim dựa trên Tam Quốc Chí của La Quán Trung. Tại Việt Nam, phim từng được Công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt (TVM Corp.) mua bản quyền và phát sóng trên kênh HTV3.


   |Nguồn >✅
  profile image

  HTV3

  HTV3 DreamsTV là kênh truyền thông giải trí giáo dục hàng đầu Việt Nam.

  profile image

  Lồng Tiếng

  Lồng tiếng là dịch vụ dịch phim ít thông dụng nhất bởi độ phức tạp của cả quá trình thực hiện, đòi hỏi phải có cả một đội ngũ diễn viên nói vào phim và diễn đạt tình cảm, tự nhiên hơn nhiều lần, Khi lồng tiếng, ngôn ngữ gốc của phim sẽ bị lược bỏ và dịch sang ngôn ngữ của khán giả. Tất cả những biểu cảm cười, khóc, gào thét,… đều phải được giữ nguyên trong phiên bản lồng tiếng.
  Phim Đề Cử❤️❤️❤️